Tên: Trần Minh Trang

Nơi làm việc:

  • Bệnh Viện Lão Khoa TW

Tiểu sử:

  • Trường Đại học Điều Dưỡng Nam Định - khóa 2014
  • Bác sĩ đa khoa tại bệnh viện lão khoa - 2015 đến nay

Chuyên môn:

  • Bác sĩ đa khoa chuyên hỗ trợ chăm sóc sức khỏe bệnh nhân sau điều trị tại khoa hồi sức cấp cứu bệnh viện lão khoa TW

Facebook

https://www.facebook.com/minhtrang.tran.397